Postup

  1. Potom, co mne kontaktujete, si s Vámi sjednám úvodní schůzku. Ta slouží k dojednání detailů zakázky. Je samozřejmě možné tyto detaily dohodnout elektronickou poštou nebo po telefonu, ovšem osobní setkání je v tomto případě jednoznačně praktičtější.
  2. Na úvodní schůzce se s Vámi domluvím, o jakou službu přesně máte zájem, a nabídnu Vám několik možností provedení, ze kterých si vyberete tu pro Vás nejvhodnější. Teprve potom se dohodneme na podrobných podmínkách spolupráce a sepíšeme smlouvu.
  3. Důležité pro mne jako pro genealoga je, abych od Vás do začátku dostal co nejvíce dat, od kterých se budu moci při svém pátrání odrazit. To, jaké dokumenty mi budete chtít zapůjčit, nechávám zcela na Vás, avšak obecně platí, že čím více informací mi o svých předcích můžete v úvodu dodat, tím rychleji a kvalitněji se mi podaří Vaši zakázku splnit. K úspěšnému bádání může přispět jakýkoliv údaj z rodinné historie: Rodné, oddací či úmrtní listy, staré kupní smlouvy, atd. Pokud si přejete výslednou práci dostat ve formě knihy, poprosím Vás i o případné fotografie vážící se k Vašim předkům. Všechny tyto dokumenty s sebou, prosím, v ideálním případě vezměte na úvodní schůzku. Pokud nedisponujete žádnými nebo jen minimem osobních údajů o Vašich předcích, budu od Vás potřebovat plnou moc pro návštěvu živých matrik.
  4. Po zaplacení zálohy začne vlastní práce na Vaší zakázce. V matrikách, katastrech, pozemkových knihách a dalších archiváliích budu hledat informace o Vašich předcích a způsobu jejich života. Abyste měli přehled o tom, jak práce na Vaší zakázce postupuje, budu Vás pravidelně informovat o průběžných výsledcích – ideálně emailem, poštou, případně po dohodě telefonicky nebo formou osobního setkání.
  5. Díky tomu budete mít i možnost do mého pátrání zasáhnout a zastavit jej v případě, že už Vám vyhledané údaje budou stačit a Vy budete chtít práci ukončit; nebo se naopak rozhodnout, že chcete i přes původní dohodu pokračovat dál.