Kurzy

Vedení genealogických kurzů je pro mne skloubením dvou oborů, které dělám rád – genealogie a pedagogiky. V obou těchto disciplínách mám dlouhodobou praxi. Díky zkušenostem nabytým během magisterského studia vám navíc mohu předat mnoho znalostí z oboru historie, genealogie, ale i dalších pomocných věd historických jako je paleografie, numizmatika, chronologie, metrologie atd.

V současné době si můžete vybrat z následující nabídky:

Základní genealogický kurz

Termín:
8.2. a 15.2.2020
Místo konání:
Kulturní centrum „12“, Jordana Jovkova 3427/20, Praha 4 – Modřany.
Délka kurzu:
2 x 7 hodin (9:00 – 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd)
Cena kurzu:
2 100 Kč
Komu je kurz určený:
Všem amatérským rodopiscům, kteří chtějí začít (nebo již začali) pátrat po osudu svých předků, mají zájem se lépe zorientovat v systému archivních pramenů či ve čtení kurentního písma, případně by rádi zjistili, jak překonat nejčastější problémy, na které může genealog při svém bádání narazit.
Náplň kurzu:
Způsoby zmapování rodové historie; jaké dokumenty a informace do začátku shromáždit; možnosti zápisu a ukládání nalezených dat, příklady genealogických databází; systém archivů ČR a co v kterém archivu lze najít; typy matrik a postup práce s nimi; nematriční prameny a jaké informace z nich lze získat; písmo a jazyk pramenů 16. – 19. století; staré míry, váhy, peníze a způsoby datace; nejčastější úskalí a zádrhele.
Co si odnesete:
Všichni účastníci budou mít možnost v průběhu kurzu vyzkoušet nově nabyté znalosti v praxi – ideálně na příkladu vlastní rodinné historie. Každý tak bude moci zpracovat alespoň prvních několik generací svého rodokmenu a připravit se na následné pokračování v archivu. Kromě toho si účastníci odnesou domů i vytištěné materiály a pomůcky, které jim budou v rámci kurzu připraveny.

V průběhu celého kurzu bude účastníkům zdarma k dispozici lehké občerstvení. V případě zájmu bude možné po domluvě s pořadatelem objednat společný oběd.

Jak se přihlásit

Pro ověření dostupnosti a následné přihlášení kontaktujte paní Lenku Jarou na emailové adrese jara@kc12.cz, nebo na telefonních číslech 241 773 832 a 778 482 787.

Odhlášení z kurzu a storno poplatky

Přihlášení na kurz je závazné. Při odhlášení se dříve než 1 měsíc před termínem konání kurzu vám bude vrácena zaplacená částka bez 10% storno poplatku. Při odhlášení pozdějším bez 50% storno poplatku. V případě potenciálního nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků bude všem vrácena zaplacená částka v plné výši.

Genealogický seminář pro pokročilé

Termín:
20. 10. - 1. 12. 2018
Místo konání:
Kulturní centrum „12“, Jordana Jovkova 3427/20, Praha 4 – Modřany.
Délka kurzu:
4 x 6 hodiny (09:00 – 16:00)
Cena kurzu:
3 900 Kč
Komu je kurz určený:
Těm, kteří již mají zkušenosti v hledání vlastních předků a práci se starými matrikami, a chtějí si procvičit práci s dalšími historickými prameny, případně zlepšit čtení kurentu a získat plastičtější představu o životě lidí v 16. – 19. století.
Náplň kurzu:
Během celého semináře se zaměříme na jeden ukázkový rod, jehož osudy budeme zkoumat prostřednictvím všech dostupných pramenů. Podrobněji se budeme zabývat například gruntovními a pozemkovými knihami, urbáři, svatebními smlouvami a pozůstalostními spisy, sčítacími operáty a soupisy poddaných, domovským právem a z něj odvozenými písemnostmi, starými katastry a mapami, zemskými deskami a svobodnickými knihami, v neposlední řadě pak také hospodářskými instrukcemi, či panovnickými patenty a vyhláškami.
Co si odnesete:
Způsobem, jakým budou účastníci během celého kurzu kompletovat informace k jednomu skutečnému rodu, si v praxi vyzkouší postup, který budou moci později použít i při vlastním bádání. Prostor aplikovat získané dovednosti na své vlastní předky budou mít účastníci navíc hned po každém tematickém celku. Seminář jim tak nabídne mimo jiné i možnost konzultovat své závěry s lektorem a porovnávat zjištěné údaje se společně řešeným modelovým případem.

Jak se přihlásit

Pro ověření dostupnosti a následné přihlášení kontaktujte paní Lenku Jarou na emailové adrese jara@kc12.cz, nebo na telefonních číslech 241 773 832 a 778 482 787.

Dárkový poukaz na genealogický kurz

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zajímá o rodinnou historii? Darujte mu kurz jako dárek k Vánocům či narozeninám! Vyplňte objednávkový formulář a označte, že máte zájem o dárkový poukaz – bude vám zaslán v elektronické verzi k vytištění spolu s potvrzením o uhrazení platby za kurz.