Nabídka

Rodokmen
Zachycuje všechny členy jednoho rodu nesoucí stejné příjmení, od nejstaršího člena směrem do současnosti.
Ukázka rodokmenu Františka Čecha
Rodokmen přímé linie
Cílem zájmu jsou jen přímí předci zadané osoby v otcovské linii. Na rozdíl od klasického rodokmenu tedy zachycuje pouze rodiny členů hlavní rodové linie, nikoliv linie vedlejší.
Ukázka rodokmenu přímé linie Jana Čecha
Vývod
Jedná se o soupis všech přímých předků jednoho jedince, v mužské i ženské linii. Vzhledem k násobícímu se počtu příbuzných ve vzdálenější minulosti se obvykle vyhledávají předci pouze do 6. generace. Po konzultaci je však možno i dále.
Ukázka vývodu
Rozrod
Zaznamenává všechny mužské i ženské potomky jednoho rodičovského páru, včetně jejich rodin.
Ukázka rozrodu
Dějiny nemovitosti
Souhrnná historie Vašeho nebo jiného domu.
Dohledání staré mapy
V elektronické či tištěné podobě Vám zprostředkuji staré mapy Vašeho domu nebo obce.
Ukázka starých map
Přepis starého textu
Do počítačové podoby převedu jakýkoliv starý v latince psaný (český, německý či latinský) text. Například vlastníte-li starý rukopis psaný tzv. kurentem a potřebujete pomoci s jeho přečtením.
Ukázka starého textu a jeho transliterace a transkripce
Vyhledání jednotlivého historického údaje

Způsob vyhotovení

Hotový rodokmen, vývod či rozrod můžete dostat v podobě:

Doba vyhotovení

Je třeba počítat s jistou dobou potřebnou na dokončení Vaší zakázky. Zejména máte-li v úmyslu věnovat někomu výslednou práci jako dar, zadávejte mi svou objednávku s dostatečným předstihem.

Doba vyhotovení se pohybuje průměrně v rozmezí 2 – 3 měsíců, avšak tento časový údaj se může případ od případu výrazně lišit. Záleží zejména na: